مکان فعلی :

اخبار برگزیده :
۱۳۹۴/۰۳/۱۷

نقشه راه کمیته اجتماعی

گام نخست: برنامه‌های نظریدر حوزه‌ی اجتماعی می‌طلبد تا در ابتدا چهار فصل را برای گام نخست مورد توجه قرار داده و با پی‌گیری و تلاش جهت تحقق هر فصل، فصل دیگر آغاز و در نهایت با بررسی اقدامات و نتایج حاصل از تلاش انجام شده گام دوم را تعریف کرد.فصل اول: آگاهی از وضعیت موجود سازمان‌ها به منظور دست‌یابی به یافته‌های پژوهش‌محور نهادهای مرتبط با حوزه‌ی مسایل اجتماعی و تجمیع داده‌های یاد شده برای تشکیل بانک اطلاعاتی برای اطلاع دقیق‌تر از وضعیت استان در این رابطه و مبنا قرار دادن این یافته‌ها جهت رصد نقاط ضعف در عملکرد نهادها و تلاش برای ایجاد پویایی به نیت رفع نابسامانی‌هاُ کمیته‌ی اجتماعی برآن است از طریق برقراری ارتباط با نهادهای ذی‌ربط و تعامل با مدیران مربوط جهت اعلام فعالیت‌های پژوهشی نهاد متبوع خود در ده سال اخیر و ارسال کل یا چکیده‌ای از پژوهش‌های انجام شده ظرف بازه‌ی زمانی مشخصی اقدام نماید.فصل دوم: توانمندسازی و اصلاح رویکردها و نگرش‌هاتأکید بر تسهیل، اصلاح و تعمیق رویکردها در حوزه‌های اجتماعی، نیازمند نوعی اصلاح نگرش در سازمان‌ها و دوری از فرهنگ قالبی سازمانی است، بر این اساس کمیته‌ی اجتماعی در صدد ارایه‌ی راهکارهایی است تا مدیران و کارکنان هر سازمان نسبت به پذیرش تغییر و نوآوری مقاومت کمتری از خود نشان داده و تغییرات مفید و اساسی را به راحتی بپذیرند و در جهت توانمندسازی سازمان‌های اجتماعی برخورد انفعال نداشته باشند.فصل سوم: فراهم‌سازی بستر هم‌افزایی بین ارگان‌های مختلففقدان هماهنگی و همکاری لازم بین دستگاه های مختلف ارایه کننده‌ی خدمات به جوانان (به ویژه در مورد گروه های آسیب پذیر و دارای نیازهای خاص). مشکلات عدیده‌ی بسیاری ایجاد کرده است. با توجه به این مهم کمیته‌ی اجتماعی در صدد بررسی و تدوین راهکاری‌ست برای جلوگیری از موازی‌کاری و تقویت هم‌افزایی به منظور اجرایی شدن طرح‌های مرتبط با جوانان در حوزه‌ی مسایل اجتماعی به نحوی مؤثر و با نتیجه‌ی مطلوب در جهت مشارکت دستگاه‌های مختلف تا در توان افزایی ارگان‌های مختلف راهبریِ هماهنگ کننده انجام پذیرد. فصل چهارم : ایجاد سازوکار و ضمانت اجرایی جهت انجام برنامه‌ها و سیاست‌ها پس از تصویب اسناد و برنامه های مرتبط با جوانان معمولاً هیچ سازوکار دقیق، باثبات و قدرتمندی برای نظارت و ارزیابی وجود ندارد که بر روند اجرایی شدن آن‌ها نظارت کرده و ارزیابی های علمی و متقنی را از زوایای مختلف درباره‌ی آن‌ها انجام دهد و نتیجه‌ را جهت اخذ تصمیمات بعدی به نهادهای ذی صلاح (به ویژه شورای عالی جوانان و هیأت دولت) منعکس نماید. از طرفی اسناد و برنامه های مصوب فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند و دستگاه های مختلف با هیچ گونه پاداش یا مجازاتی در قبال انجام یا عدم انجام این اسناد مواجه نمی شوند. برای رفع این کاستی‌ها، کمیته‌ی اجتماعی گروه مشاورین جوان به بررسی و مطالعه‌ی راهکارهای لازم خواهد می‌پردازد.گام دوم : برنامه‌های عملیاتیبرخی از برنامه‌های عملیاتی کمیته به شرح ذیل می‌باشد.۱. تشکیل بانک اطلاعات از نیازها ، آسیب ها و مشکلات و مسایل اجتماعی در حوزه ی جوانان و اولویت‌بندی موارد جهت ارایه‌ی خدمات تخصصی متناسب با نیازهای جوانان بر اساس استانداردهای حرفه ای در سازمان‌های اجتماعی ذی‌ربط. با توجه به اهمیت این موضوع، خدمات مزبور در بعضی موارد نظیر حوزه‌ی ازدواج، بزهکاری، اشتغال، بهداشت و ورزش از اولویت برخوردار است.۲. توسعه‌ی کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با مسایل اجتماعی حوزه‌ی جوانان و کاربردی نمودن یافته های پژوهشی در سازمان‌های اجتماعی

گام نخست: برنامه‌های نظری
در حوزه‌ی اجتماعی می‌طلبد تا در ابتدا چهار فصل را برای گام نخست مورد توجه قرار داده و با پی‌گیری و تلاش جهت تحقق هر فصل، فصل دیگر آغاز و در نهایت با بررسی اقدامات و نتایج حاصل از تلاش انجام شده گام دوم را تعریف کرد.
فصل اول: آگاهی از وضعیت موجود سازمان‌ها
به منظور دست‌یابی به یافته‌های پژوهش‌محور نهادهای مرتبط با حوزه‌ی مسایل اجتماعی و تجمیع داده‌های یاد شده برای تشکیل بانک اطلاعاتی برای اطلاع دقیق‌تر از وضعیت استان در این رابطه و مبنا قرار دادن این یافته‌ها جهت رصد نقاط ضعف در عملکرد نهادها و تلاش برای ایجاد پویایی به نیت رفع نابسامانی‌هاُ کمیته‌ی اجتماعی برآن است از طریق برقراری ارتباط با نهادهای ذی‌ربط و تعامل با مدیران مربوط جهت اعلام فعالیت‌های پژوهشی نهاد متبوع خود در ده سال اخیر و ارسال کل یا چکیده‌ای از پژوهش‌های انجام شده ظرف بازه‌ی زمانی مشخصی اقدام نماید.
فصل دوم: توانمندسازی و اصلاح رویکردها و نگرش‌ها
تأکید بر تسهیل، اصلاح و تعمیق رویکردها در حوزه‌های اجتماعی، نیازمند نوعی اصلاح نگرش در سازمان‌ها و دوری از فرهنگ قالبی سازمانی است،  بر این اساس کمیته‌ی اجتماعی در صدد ارایه‌ی راهکارهایی است تا مدیران و کارکنان هر سازمان نسبت به پذیرش تغییر و نوآوری مقاومت کمتری از خود نشان داده و تغییرات مفید و اساسی را به راحتی بپذیرند و در جهت توانمندسازی سازمان‌های اجتماعی برخورد انفعال نداشته باشند.
فصل سوم: فراهم‌سازی بستر هم‌افزایی بین ارگان‌های مختلف
فقدان هماهنگی و همکاری لازم بین دستگاه¬های مختلف ارایه کننده‌ی خدمات به جوانان (به ویژه در مورد گروه¬های آسیب¬پذیر و دارای نیازهای خاص). مشکلات عدیده‌ی بسیاری ایجاد کرده است. با توجه به این مهم کمیته‌ی اجتماعی در صدد بررسی و تدوین راهکاری‌ست برای جلوگیری از موازی‌کاری و تقویت هم‌افزایی به منظور اجرایی شدن طرح‌های مرتبط با جوانان در حوزه‌ی مسایل اجتماعی به نحوی مؤثر و با نتیجه‌ی مطلوب در جهت مشارکت دستگاه‌های مختلف تا در توان افزایی ارگان‌های مختلف راهبریِ هماهنگ کننده انجام پذیرد.
فصل چهارم : ایجاد سازوکار و ضمانت اجرایی جهت انجام برنامه‌ها و سیاست‌ها
پس از تصویب اسناد و برنامه¬های مرتبط با جوانان معمولاً هیچ سازوکار دقیق، باثبات و قدرتمندی برای نظارت و ارزیابی وجود ندارد که بر روند اجرایی شدن آن‌ها نظارت کرده و ارزیابی¬های علمی و متقنی را از زوایای مختلف درباره‌ی آن‌ها انجام دهد و نتیجه‌ را جهت اخذ تصمیمات بعدی به نهادهای ذی¬صلاح (به ویژه شورای عالی جوانان و هیأت دولت) منعکس نماید. از طرفی  اسناد و برنامه¬های مصوب فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند و دستگاه¬های مختلف با هیچ¬گونه پاداش یا مجازاتی در قبال انجام یا عدم انجام این اسناد مواجه نمی¬شوند. برای رفع این کاستی‌ها، کمیته‌ی اجتماعی گروه مشاورین جوان به بررسی و مطالعه‌ی راهکارهای لازم خواهد می‌پردازد.
گام دوم : برنامه‌های عملیاتی
برخی از برنامه‌های عملیاتی کمیته به شرح ذیل می‌باشد.
۱. تشکیل بانک اطلاعات از نیازها ، آسیب¬ها و مشکلات  و مسایل اجتماعی در حوزه‎ی جوانان و اولویت‌بندی موارد جهت ارایه‌ی خدمات تخصصی متناسب با نیازهای جوانان بر اساس استانداردهای حرفه¬ای در سازمان‌های اجتماعی ذی‌ربط. با توجه به اهمیت این موضوع، خدمات مزبور در بعضی موارد نظیر حوزه‌ی ازدواج، بزهکاری، اشتغال، بهداشت و ورزش از اولویت برخوردار است.
۲. توسعه‌ی کمی و کیفی پژوهش¬های مرتبط با مسایل اجتماعی حوزه‌ی جوانان و کاربردی نمودن یافته¬های پژوهشی در سازمان‌های اجتماعی مربوطه.
۳. آموزش و بازآموزی نیروی انسانی فعال در عرصه‌ی کنترل مسایل و آسیب¬‌های اجتماعی در حوزه‌ی جوانان  (جامعه‌ی هدف سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد). جهت اقدام برای توانمندسازی بدنه‌ی کارشناسی دستگاه‌های مرتبط به مسایل اجتماعی، اطلاع‌یابی از ظرفیت کارشناسی و هم نیروهای بدنه‌ی کارشناسی این دستگاه‌ها در دستور کار کمیته‌ی اجتماعی قرار دارد. اطلاعات دریافتی مورد بررسی قرارگرفته، منطبق با ضرورت‌ها؛ نیازهای مربوط به توانمندسازی در نهادها و دستگاه‌های مورد نظر مورد سنجش قرار گرفته و در ارتباط با برگزاری «کارگاه‌های کیفی»، «هم‌اندیشی» و «آموزشی»  جهت هم‌افزایی و هم‌گرایی هدفمندِ ظرفیت‌های کارشناسیِ، ایجاد خلاقیت و نوآوری، توسعه و تقویت ارزش‌های اجتماعی و مدنی در دستگاه‌های مختلفِ مرتبط اقدام شود.
۴. تشکیل بانک اطلاعات  از جوانان سرآمد و کاربردی کردن تجربه‌های آنان در سازمان‌ها و نهادهای مختلفِ ظرفیت، توان و استعداد جوانان در سطح استان کرمان قابل توجه است. به هر هنگام این ظرفیت باور شده و برای قرار گرفتن در مسیر پویایی به جوانان فرصت سازنده داده شده است این قشر در بسیاری از جهات توانمندی‌های خود را در عرصه‌های گوناگون به اثبات رسانده است. بدون تردید شناسایی جوانان نخبه، فعال و برتر در زمینه‌های مختلف و تلاش برای ایجاد بانک اطلاعاتی این افراد جهت به خدمت گرفتن توان و استعداد ایشان و هم برنامه‌ریزی برای تقدیر از حضور مؤثر این جوانان با هدف ایجاد انگیزه‌ی رقابت مثبت بین افراد جوان و مستعد جامعه می‌تواند در به صحنه آوردن این قشر مؤثر در توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی ایران تأثیرگذار باشد.
۵. فعال‌سازی و احیای نقش سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان؛ در راستای شعارهای دولت تدبیر و امید، اقدام برای احیا و پویاسازی سمن‌های فعال در حوزه‌ی جوانان (به صورت خاص) از جمله مهم‌ترین طرح‌های کمیته‌ی اجتماعی است. گام نهادن در راستای ایجاد انگیزه برای جوانان به طور قطع لوازمی را می‌طلبد که از جمله مهم‎‌ترین این لوازم، نقش‌آفرینی مؤثر دولت در توسعه‌‌ی فضای باز اجتماعی و سیاسی‌ست برای مشارکت‌پذیر شدن جوانان در فعالیت‌های جمعی مدنی در ساختارهای نظام‌مند و مردم‌نهاد که در سالیان اخیر این مقوله کاملاً مورد غفلت قرار گرفته است. نبوداعتماد، کنترل‌های امنیتی، فقدان چتر حمایتی لازم از جنبه‌ی مالی و خدمات رفاهی، نبود درک صحیح از فلسفه‌ی وجودی سازمان‌های مردم نهاد و فقدان برنامه‌ی عمل مشخص در این رابطه در کنار عوامل بسیار دیگر موجبات غیرفعال شدن سمن‌ها را فراهم آورده است. در این راستا کمیته‌ی اجتماعی گروه مشاورین جوان در صدد مطالعه، بررسی و ارایه‌ی راهکارهای سازنده است.


منبع : بخشداری گلستان-سیرجان


مطالب مرتبط با این موضوع :


نظرسنجی
  
پایگاه اطلاعرسانی بخشداری گلستان راه اندازی شد
ارتباط با بخشدار
پایگاه اطلاعرسانی بخشداری گلستان راه اندازی شد