مکان فعلی :

اخبار برگزیده :
۱۳۹۴/۰۳/۱۷

اهداف کمیته اجتماعی

بر مبنای مسایل پیش گفته کمیته‌ی اجتماعی گروه مشاورین جوان استانداری کرمان تلاش دارد تا در راستای تصحیح جهت رفتار مدیریتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استان گام بردارد:۱. سلامت اجتماعی جوانان در مقابل آسیب‌های اجتماعی.۲. توانمندسازی جوانان در حوزه‌ها و فرآیندهای اجتماعی. ۳.‌ توسعه مشارکت جوانان در حوزه های مختلف اجتماعی۴.‌ نوسازی و توسعه‌ی اجتماعی.۵.‌ برنامه‌ریزی مناسب جهت تعمیق بینش سیاسی و افزایش درایت و هوشیاری در تحلیل مسائل اجتماعی.۶.‌ فراهم آمدن زمینه و بستر مساعد جهت به خدمت گیری جوانان در حیطه‌ی فعالیت‌ها‌ی نظارتی جهت ایجاد انگیزه برای فعالیت‌ها‌ی اجتماعی.۷.‌ تعمیم فرهنگ تفاهم، صمیمیت، ملاطفت و همکاری بین اعضای خانواده در راستای تحکیم بنیان خانواده.

بر مبنای مسایل پیش گفته کمیته‌ی اجتماعی گروه مشاورین جوان استانداری کرمان تلاش دارد تا در راستای تصحیح جهت رفتار مدیریتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استان گام بردارد:
۱. سلامت اجتماعی جوانان در مقابل آسیب‌های اجتماعی.
۲. توانمندسازی جوانان در حوزه‌ها و فرآیندهای اجتماعی.
۳.‌ توسعه مشارکت جوانان در حوزه های مختلف اجتماعی
۴.‌ نوسازی و توسعه‌ی اجتماعی.
۵.‌ برنامه‌ریزی مناسب جهت تعمیق بینش سیاسی و افزایش درایت و هوشیاری در تحلیل مسائل اجتماعی.
۶.‌ فراهم آمدن زمینه و بستر مساعد جهت به خدمت گیری جوانان در حیطه‌ی فعالیت‌ها‌ی نظارتی جهت ایجاد انگیزه برای فعالیت‌ها‌ی اجتماعی.
۷.‌ تعمیم فرهنگ تفاهم، صمیمیت، ملاطفت و همکاری بین اعضای خانواده در راستای تحکیم بنیان خانواده.


منبع : بخشداری گلستان-سیرجان


مطالب مرتبط با این موضوع :


نظرسنجی
  
پایگاه اطلاعرسانی بخشداری گلستان راه اندازی شد
ارتباط با بخشدار
پایگاه اطلاعرسانی بخشداری گلستان راه اندازی شد