مکان فعلی :

اخبار برگزیده :
۱۳۹۴/۰۳/۱۰

شرح وظایف کمیته مدیریت و برنامه ریزی

  • جذب و سازماندهی جوانان صاحب فکر و خلاق در قالب کمیته برنامه ریزی و عمرانی ذیل شورای مشاورین جوان و تهیه بانک اطلاعاتی از آنها
  • ارائه مشورت های کاربردی و تخصصی به استاندار و سایر مدیران دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه ریزی وعمرانی از طریق ایجاد تعامل بیشتر میان گروهها و تشکل های فعال در زمینه امور مدیریتی،برنامه ریزی و عمرانی
  • آسیب شناسی امورات مهم و اساسی در حوزه برنامه ریزی و عمرانی
  • فراهم سازی بستر ارتباط بهتر و بیشتر پیمانکاران با استاندار و سایر مدیران استانی مرتبط
  • فراهم سازی بستری مناسب جهت دریافت طرح ها و ایده های موثر،کارا و بدیع از جوانان در حوزه برنامه ریزی وعمرانی به خصوص جوانان نخبه در بخشهای مذکور و ارائه به مسئولین ذیربط.
  • تشویق جوانان و سوق دادن آنها به سمت تشکلهای غیر دولتی و بخش خصوصی و ترغیب آنها به سمت کارآفرینی به جای کارمندی
  • شناسایی ظرفیت های جدید در جهت شکوفایی نسل جوان
  • ارائه پیشنهادها و راهکارهای لازم جهت تصویب قوانین،بخش نامه ها و آیین نامه ها در امور جوانان بخصوص در بخش های برنامه ریزی و عمرانی
  • مستند سازی اقدامات انجام شده و ارائه گزارشات کتبی و شفاهی به شورای مشاورین جوان


منبع : بخشداری گلستان-سیرجان


مطالب مرتبط با این موضوع :


نظرسنجی
  
پایگاه اطلاعرسانی بخشداری گلستان راه اندازی شد
ارتباط با بخشدار
پایگاه اطلاعرسانی بخشداری گلستان راه اندازی شد